General

「110」 ”Emergency call” sa police

Kapag gusto mong iparating sa iyo ang police, i-dial ang 110.

  1. Kailan, saan at ano ang nangyari?
  2. Ano ang katangian ng kriminal?
  3. Saan pumunta ang kriminal?
  4. Pangalan at adres mo

Kung kailangan, ikonekta namin sa interpreter para three-way call (hindi may makukuha na interpreter).

Hintay ka na lang sapagtawag ng police officer sa iyo dahil may mga-set up sa three-way call.

Mga hindi “emergency”, I-dial ang #9110 o pinakamalapit na police station.

 

Kung wala ang interperter sa Japanese lamang ang salita ng dalawang phone number.
Tulungan kayo ng nakakapagsalita ng Japanese para sa dial.

To Top