General

1 TAONG SANGOL SUMAILALIM SA PULMONARY TRANSPLANT

Ang team na nasa 20 katao galing sa University of Okayama ay nagsagawa ng lung transplant surgery sa isang 1-year-old na pasyente. Siya ang pinaka-batang recipient ng lung transplant surgery sa buong lalawigan. Ang batang babae ay na diagnosed na may problema sa pulmonary hypertension na sanhi ng high blood pressure sa arteries ng lungs, at siya ay nasa intensive care unit.

Ang donor ay isang 6-year (incomplete) na batang lalaki na galing sa boy Hiroshima Province na isang brain dead. Ang donasyon ng organ ay may pahintulot ng mga magulang ng batang lalaki.

Source: ANN News

To Top