Promo deal

Aichi: Cash back promo

7/21 ~ 7/22 
au shop Toyohashi Kusama
⭐️RENEWAL EVENT⭐️
 
TRANSFER mula sa ibang tele companies = ¥50,000 CASH BACK
 
NEW CONTRACT CAMPAIGN = ¥0 
 
★ Ang mga nasabing campaign ay applicable lamang sa mga nasabing araw ng event. ★
 
Para sa mas mababang halaga ng mga unit, mangyring tumawag at mag-inquire sa aming tanggapan.
 
Content 1
TRANSFER sa au 
mula sa ibang tele companies
= ¥ 50,000 CASH BACK
 
☆ Main usage fee ☆
iphone 8 / 64GB → ¥ 2,355 ~
iphoneX / 64GB → ¥ 3.120 ~
GALAXY S 9/9 + → ¥ 2,430 ~
 
【Cash back condition】
Ang kontratang ito ay applicable lamang sa smartphones.
 
Mangyaring kumuha ng reservations at mag-inquire via phone call bago ang araw ng pagkuha ng kontrata. Ang mga detalye ukol sa cash back ay aming sasabihin sa reception ng aming tanggapan. Maraming salamat po! 
(TEL: 070-2195-4371)
 
Content 2
Maaaring kumuha ng kontrata ang mga may long term visa.
 
【New Contract = ¥ 0 unit price】
SCV 32 (GALAXY A 8), KYV 42 (QUA PHONE QX), KYV 36 (DIGNO rafle), FJL 22
 
Ang nasabing presyo para sa mga sumusunod na unit ay applicable lamang sa mga araw ng event.
 
★ ¥ 2,138 ~ / month
 
Content 3
Friend introduction campaign/otomodachi shokai
 
Magpakilala na ng kaibigan na gustong lumipat at kumuha ng kontrata sa au at makakuha ng cash back!
 
=¥10,000 CASH BACK
 
(* Ang nasabing cash back ay matatanggap via mail sa huling araw ng buwan matpoa ang pagkuha ng kontrata. Mangyaring bumisita sa aming tanggapan para sa mga detalye ukol sa cash back.)
 
May Interpreter po na tutulong sa inyong mga katanungan. Mangyari po na bisitahin o pumunta sa aming shop ukol sa mga detalye nang naturang Event.
 
Paki check sa Facebook page ang mga detalye nang naturang event.. Https://www.facebook.com/auShopReal/
 
Maghihintay po kami sa inyong lahat.
 
Huling paalala:
Sa mga gustong lumipat sa au, kailangang munang kunin ang Yoyaku Bango sa dating carrier or provider upang mapabilis ang proseso.
Mga importanteng dokumento, paki ckeck at pakidala po upang hindi maantala sa oras,
Importanteng data sa telepono, paki back-up bago pumunta sa shop.
 
 
au shop Toyohashi Kusama
Aichi ken, Toyohashi-shi, Nakano-cho, Azaohara, 13 bachi
 441-8149
Tel.: 0800-700-0206
Aichi: Cash back promo
To Top