Culture

Annulment ng Kasal sa simbahan Libre na at mas padadaliin

kalooban ng Diyos na mapanatili ang kabanalan ng kasal sa loob ng mahabang panahon ngunit dahil sa iba’t ibang mga pagbabago na nangyayari sa mundo sa kasalukuyan ang ganitong uri ng bagay ay kadalasang hindi nagtatagumpay. Ito ay banal at itinuturing bilang isang espirituwal na unyon ngunit sa kasawiang-palad, maraming mga kaso at mga kaganapan na nangyayari kung kaya’t ang kahalagahan ng kasal ay lumalabo.

Matapos ang kapansin-pansin na pagpapahayag ng pinuno ng Simbahang Romano Katoliko na si Pope Francis, ang proseso ng pagpapawalang-bisa ay magiging madali na at ang availability ay libre, ang mga lider ng Simbahan ay nakikita na ang pahayag na ito ay magiging sanhi ng聽 pagkakaroon ng pagtaas sa dami ng mga kaso ng pagpapawalang-bisa sa bansang Pilipinas. Gagawin nitong ang diyosesis ang magkakaroon ng kapangyarihan sa mga arbitrates ng pagpapawalang bisa ng simbahan, na may sariling korte kung saan ang bawat kaso ay magiging hukom.

Una, ang pagpapawalang-saysay ay karaniwang magsisimula sa diyosesis kung saan ang mga lider ay magkakaroon ng desisyon kung ang kasal ay maaaring hindi wasto at kanselahin at ipapadala ito sa Appellate Matrimonial Tribunal upang masuri nila ito. Sa ilang mga pagkakataon na ang mga paglilitis ay may hindi pagkakasundo sa Court of Appeals, ipapasa ito sa Roma.

Kung isinasaalang-alang kung gaano katagal kukuha ang bawat kaso ng annulment, ang pagpawalang bisa ng iglesya na may mga kumpletong requirements ay hahawakan sa mas mababa sa 60 araw o mas mabilis pa kaysa sa mga annulment ng sibil na umabot sa halos 6 na taon.

Para sa impormasyon, ayon sa isang abogado ng pamilya na si Atty. Lorna Kapunan nilinaw nito na ang pagpapawalang bisa ng simbahan ay iba sa pagpapawalang-bisa ng sibil. Dahil sa pagkakahiwalay ng iglesia at estado, ang pagpapawalang bisa ng simbahan ay hindi tatanggapin ng Batas Sibil, at susuriin nila ang mga mag-asawa na kasal at responsable para sa anumang mga ligal na alalahanin sa sibil maliban kung kinilala nila ang pagpapawalang sibil.

Sa kasalukuyan, sa pagpapawalang bisa ng simbahan, ang mag-asawa ay maaaring mabuhay nang malaya dahil hindi sila nakatira magkasama. Tanging hadlang lamang ay kung hindi nila pinahintulutan ang kanilang pagpapawalang sibil, dapat silang sumailalim sa lahat ng legal na alalahanin tulad ng kanilang pinansiyal na obligasyon sa kanilang mga anak. Bagaman ang kasal ng iglesya ay wala na at walang kabuluhan, ang isang tao ay hindi maaaring makakuha ng isa pang kasal maliban kung pinahihintulutan ang pagpapawalang sibil.

Ang kaso ay mahalaga lamang sa mga hindi maaaring mamuhay ng kasama ang kanilang kapareha dahil sa sikolohikal na kawalan ng kakayahan. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na mabuhay nang hiwalay. Mas kaunti ang kumplikasyon dahil ang Iglesia Katoliko ay maglalabas聽 ng mga bagong alituntunin nang maaga hangga’t maaari. Hindi pa naihahayag ang pagpapatupad ng mga ito.

(C) Youtube

Annulment ng Kasal sa simbahan Libre na at mas padadaliin
To Top