Accident

ASKUL: PATULOY PA DIN NG PAGLAGANAP NG APOY 

Kahit 3 araw na pagkatapos ng sunog, ang fire department ay nahihirapan pa din na patayin ang sunog sa ASKUL logistics company warehouse, na matatagpuan sa Miyoshi-machi, Saitama Province. Araw ng ika-19 noong marinig nila ang ingay ng dalawang pagsabog, at sumunod na pagkalat ng apoy. Ayon sa mga reports, baka malaki ang kinalaman sa pagsabog ng mga spray cans na naka tambak sa loob ng warehouse. Dahil sa insidenteng ito, naglabas ng evacuation notice sa lugar para sa 3 pamilya (7 katao).

Source: ANN News

To Top