Promo deal

au Shop Gifu Orchid Park

Maitsuki wari

(Monthly Discount)

Kapag mag-Transfer galing sa ibang mobile carrier o kumuha ng New Contract Maitsuki Wari at bumili ng 「iPhone 7/7Plus」 na may kasamang target plan na contract, magkakaroon ng discount sa Usage Fee na 2,850 yen kada buwan sa loob ng mahigit 24 months (For a total maximum of 68,400 yen discount).

Target Contract:  Transfer galing sa ibang Mobile Carrier (MNP)・New Contract

Target Model:  iPhone7/ iPhone 7Plus

Kundisyon: Target Plan <Mag-subscribe sa 「Data Teigaku 2~30」 or 「LTE Flat」>

Importanteng Impormasyon: 

Ang 24 month na discount ay matatanggap simula sa susunod na buwan mula ng binili ito.

Kapag ang kabuuang halaga ng discount ay mas mababa keysa sa halaga ng discount, ang magiging maximum na discount ay ang halaga ng kabuuang discount.

Kapag sa kalagitnaan ng discount period ay nagpalit ng rate plan, nagpalit ng model, pansamantalang ipatigil, atbp., ang discount ay matatapos sa nakaraang buwan.

Ang discount na ito ay hindi pwedeng gamitin kasabay ng iba pang mga measures na isasagawa ng company.

Walang deadline kada buwan, depende sa oras ng pagbili nito, maaaring magkaroon ng pagbabago sa target model, discount conditions at sa halaga ng discount.

※ Mangyaring kumunsulta sa Shop para sa iba pang mga bayarin.

【MaitsukiWari】http://www.au.kddi.com/english/mobile/charge/usage-fee-discount/maituki-wari/

Remarks: TM and (c) 2016Apple Inc. All rights reserved. Ang iPhone ay trademark ng Apple Inc. registered in the United States and other countries. ※The amount of the inscription is all tax inclusive.
※Mangyaring kumunsulta sa shop para saiba pang detalye.

 


5,000 Yen Cashback

kapag kumuha ng Water Server !!

Water Server (Frecious dewo)
May 27 (Sabado) ~May 28 (Linggo)

au WALLET Market(Para lamang sa mga au users)

picture from au website

Kundisyon: Mag-apply ng Target product+mag-subscribe sa au WALLET Market plus membership (Para lamang sa mga au Users)

 

Frecious dewo Rental Fee = 540 Yen kada buwan

Water (7.2 Liter × 4 Pack)= Isang beses 4,668 Yen

 

Importanteng Impormasyon:

Kapag nagpa-cancel ng less than 9 months simula ng pag-contract o pagpalit ng server, magkakaroon ng cancelation fee na (16,200 Yen), kapag naman nagpa-cancel ng 9 months pataas hanggang 24 months simula ng pag contract o pagpalit ng server ay magkakaroon ng cancellation fee na (9,720 yen). Bukod pa dito, magkakaroon ng karagdagang penalty kapag hindi nasauli ang server sa loob ng 30 days simula nung nagpa-cancel.

【Target Customer】 Upang makabili sa au WALLET Market, kinakailanagan magkaroon ng au ID para makagamit nito.

※Lahat ng nakasaad na presyo ay tax excluded.

※Mangyaring magtanong sa staff para sa iba pang detalye.

picture from au website


Sagutin ang Survey, i-Like kami sa Facebook「いいね!」

at may matatanggap na regalong Coke!

Implementation Period:

May 27 (Sabado) ~May 28 (Linggo)

Kundisyon: Ipakita sa shop ang nakitang ads ng event na ito sa Facebook, sagutin ang survey at i-Like kami sa Facebook.

Ipakita sa shop ang nakitang ads ng event na ito sa Facebook, sagutin ang survey at i-Like kami sa Facebook at may regalong isang coke!

Importanteng Impormasyon: Sagutin ang survey at i-Like kami sa Facebook. Isang coke lang kada tao. Hanggang maubos ang coke.

※Ang 「Facebook」ay registered trademark ng Facebook,inc.
※Magtanong sa Shop Staff para sa iba pang detalye.

Remarks: First-come, first-served basis hanggang 30 person.

 au Shop Gifu Orchid Park
Tel: 0800-700-0289 or    058-254-9101

Business hours: 10:00 ~ 19:00 (Open all Year)

Address: 〒500-8891 Gifu-Ken Gifu-Shi Koran 2-23 Orchid Park East Building 2F

To Top