Promo deal

au Shop Kani Shimoedo
January 14 (Sabado) ~ January 15, 2017 (Lingo)
MNP Transfer mula sa ibang Mobile Carrier
iPhone 6s 64GB
¥0 unit price

Napiling contract at MNP transfer mula sa ibang mobile carrier

【MNP Au purchase support ★1 + “trade-in program (transfer)”】

iPhone 6s 64GB=¥68,040

MNP au purchase support =– ¥57,240

Trade-in program =– ¥10,800

*iPhone 5s trade-in mula sa ibang mobile carrier= ¥0

Mga kinakailangan upang makuha ang ¥0 trade-in program:

① Bumili ng target model at mag MNP transfer mula sa ibang mobile carrier.

② Kumuha ng “Daredemo discount”

③ Data fixed amount 1 (V) ~ 30 (V) at LTE flat (V)

 1. Au purchase support cancellation fee = MAXIMUM ¥21,600 ay maaaring ma-charge kung magpapalit ng unit, kasama ang cancellation, terminal purchase at iba pa sa non-eligible rate plan sa loob ng 12 buwan.
 2. Automatic na renewal kada 2 taon. Kung mag ka-cancel ng plano sa kalagitnaan ng bayaran, ¥10,260 ang maaaaring bayaran. (hindi kabilang ang renewal period)

*Ang rate ng discount ay maaaring magbago depende sa unit ng telepono.

*Ang discount ay maaaring masagawa sa paraan ng points.

※Kung ang unit price amount ay mas mababa sa discount amount, ito na ang magiging maximum discount amount.

※Hindi maaaring idala ang carry –in o sariling phone at ic card lamang ang kukuning kontrata.

※Ito ay maaaaring hindi makasama sa ibang deals na inooffer sa aming tanggapan.

*Ang model na telepono at discount amount ay maaarong magbago di pende sa reception time.

※Ang Au shops sa Okinawa ay mahirap abutin ng mga deals na ganito.

Trade-in Program Transfer

*Mga kinakailangan sa trade-in ng iPhone 5s tulad docomo at Softbank

 1. Purchase au smartphone o au mobile na set kasama ang transfer mula sa ibang mobile carrier.
 2. Trade-in malfunctions, kung ito ay maayos at gumagana pa.
 3. Pagtransfer gamit ang MNP (mobile phone number portability)

Hindi maaaring i-trade in ang mga kabilang sa sumusunod:

 1. Hindi pagbukas ng power.
 2. Hindi pagbukas ng charge lamp kung ito ay chinacharge.
 3. Kung ito ay may password at hindi gumana matapos na i-reset.
 4. May damage ang manufacturer seal.
 5. Hindi maikompirma ang serial number o ang pagreremodel matapos ang warranty.
 6. Unlawful contract at may illegal na terminal usage.

*Ang kompirmasyon ng bawat produkto ay maaaring magbago di pende sa sitwasyon.

*Sa kada unit na bibilin at babaguhin, isang trade-in.

※Ang data sa pag trade-in model ay dapat i-back up bago ang transfer procedure.

※Kung ang kontraktor ay nasa 20 anyos pababa, dapat ay may consent form mula sa magulang o guardian sa pag trade-in.

Sa pagbibigay ng points ay dipende sa presyo ng trade-in model, Kung ang unit price amount ay mas mababa sa discount amount, ito na ang magiging maximum discount amount.

※Ang trade-in model at discount amount ay maaaring magbago. Ang impormasyong ito ay isinagawa nuong January 6, 2017.

 


?? Makakasali din sa pa-raffle draw!! ?? 

?? Kung saan mananalo ng mga produktong pambahay at meron din pabunot ng mga snacks! ??


 

Transfer mula sa ibang mobile carrier (MNP)
iPhone 7 32GB = ¥0 unit price

Target contract at transfer mula sa ibang mobile carrier (MNP)

iPhone 7 32GB

Trade-in @program (transfer) + monthly rate

<<Sales price>> TOTAL payment: ¥79,200 (3,300 x 24)

Monthly rate –¥68,400 (2,850 x 24)

Trade-in program (transfer) –¥21,600 (900 x 24)

*Kung mayroong iPhone 6 trade-in masisigurado ang ¥0 unit price

Downpayment = ¥0 annual rate 0%

Payment: 24 times/ payment term: 26 months

Trade-in Transfer (iPhone 6) docomo & Softbank

Mga kinakailangan upang makuha ang ¥0 trade-in program:

Monthly Discount

MNP transfer mula sa ibang mobile carrier

New contract

*Subscription sa *flat rate Data 2/3/5/30 o LTE flat sa pagpapalit ng model ay maaaring mag discount sa 24 months mula sa usage fee.

Para sa karagdagang impormasyon: http://www.au.kddi.com/…/c…/usage-fee-discount/maituki-wari/

【Actual burden amount】

※ Ito ang pinagkaiba ng “equipment cost” sa “total discount galing sa monthly usage fee (monthly basis)”.

【Installment basis payment】 ※Kapag biglang nagpalit ng phone model o di kaya nagpa-cancel, kinakailangan pa din na bayaran ang natitirang balance ng installment payment. (Maari din na bayaran ng buo ang lahat ng natitirang balance sa installment) ※Tungkol naman sa 12x installment payment at sa 36x installment payment, mangyaring kumunsulta sa staff ng shop.

※Mangyaring i-check ang expenses para sa kontrata sa aming tanggapan. Ito ay tax inclusive. ※ TM and (c ) 2017 Apple Inc. All rights reserved. Apple ang trademark ng Apple Inc. rehistrado sa United States at iba pang mga bansa. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring kumonsulta sa mga staff sa aming tanggapan.

 

【AU Shop Shimoedo Information】

TEL.: 0574-60-1002

Business Hours: 10:00~20:00

Address:  〒 509 – 0203 gifu-ken kani-shi Shimoedo Aza Hirose 6087 – 1

Website:  http://www.crops.ne.jp/shop/detail.html?ID=N045EBA

Map:

To Top