Food

Bagong Liquid Baby Milk

BAGONG LIQUID BABY MILK Sa Japan, ang industriyalisadong gatas na inaalok sa mga sangol ay powdered milk o pulbos na gatas at ito ay kailangan pa ng mainit na tubig para tunawin at ihanda, Matapos ang mga ilang pang insedente na minsan walang tubig o kuryente, Natanto ng mga factory o mangagawa na kailangan ng instant na gatas na safety na ipainum agad para sa mga sangol. May mga imported brands na ang nag pasok sa Japan at nag benta sa mga pang batang stores ngunit ang Japan ay nag labas na din ng kanilang producto ito ay gawa ng Ezaki Glico,at isang maka bangong idea para di mahirapan ang nga magulang mag prepare ng gatas ng sangol. Ang gatas ay nasa Tetra Pak at may kasama nang chupon na silicon na mai-install o ikakabet nang derekta , di na kialangan pang ilipat ang gatas sa mga botelya katulad ng ginagawa ngayon. Nag simula ang bentahan noong Nov 29 pinakita sa mga baby goods store sa Tokyo.Pinaliwanag ng Manager ng Factory na si Ezaki Glico na ang produkto ay maaring gamitin sa mga sakuna sa bahay at sa mga shelter. Sinabi ng mga naka panood sa pag tatanghal na ang likidong gatas ay praktikal na magagamit sa lakaran kung saan walang silid na pagpapasuso o walang mainit na tubig. Pinaplano din ng Meiji na mag lunsad ng likidong instant milk ng sangol sa kalagidnaan ng susunod na taon .

Source: NHK

Bagong Liquid Baby Milk
To Top