Beauty

Convenient Fitness

Ang ikalawa sa pinakamalaking convinience store sa Japan ay naglabas ng panibagong serbisyo matapos ang pag-avail ng 24 houra laundry service, ito ay ang paglalagay ng gym sa 2nd floor ng 300 stores sa susunod na 5 years. Ang ikaunang store na lalgyan ng facility na ito ay magbubukas sa Tokyo sa 2018. Ang serbisyong ito ay magkakahalaga ng ¥7,900/month sa 24 hours service. Ang konseptong ito ay ipalaganap ang “Fitness + Laundry + Meal”. Sa kasalukuyan, ang mga competitors at 7 Eleven bilang market leader ay nag-anunsyo na nagdaragdag sila ng bicycle rentals sa kanilang serbisyo.

Source: ANN News

Convenient Fitness
To Top