News

DINOSAUR EGG FOSSIL

Kamakailan ay nadiskubre na ang fossil na natagpuan 57 years ng nakakaraan, ay isang dinosaur egg. Noong 1960, nung panahon na iyon, isang high school student ang nakakita sa isang fossil sa geological stratum ng Shimonoseki sa Yamaguchi. Noong nakaraang taong, pagkatapos ng assessment ng Dinosaur Museum sa Fukui Province, nadiskubre na ang fossil na natagpuan ay isang dinosaur egg. Ito ang pruweba ng procreation ng dinosaurs 100 million years ng nakakaraan sa sa Chugoku region ng Japan.

Source: ANN News

To Top