General

ECOLOGY: Bamboo Straws

Papalitan na ng Bamboo straws and Plastic straws ng Japanese network ng Watami bars. Ito ay upang maiwasa. Na anv paggamit ng plastic. Ngunit nas malako ang cost ng paggamit ng bamboo straws kaya naman ay inooffer lang ito sa mga customers na may gusto nito. Ayon sa panayam, wala naman daw itong lasa ngunit nakakapanibago sa pakiramdam ng gagamit nito dahil may gaspang ang wooden straw.

Source: ANN News

ECOLOGY: Bamboo Straws
To Top