Lifestyle

English support para sa mga naghahanap ng apartments

Marami na ang naitalang report ukol sa hirap sa paghahanap ng pangupahang bahay sa Japan ayon sa mga banyaga. Bukod sa hirap sa paghahanap, kabilang rin dito ang kamahalan ng presyo sa upa. Ang Village House ay magdaragdag ng English support para sa mga foreigners na naghahanap ng  bahay upang mapadali ang transaksyon, pagbibigay ng eksplenasyon at buong detalye ukol sa kontrata.

Karagdagan sa serbisyong ito, wala ng real estate commissions, karagdagang charges/fees o contract renewal sa mahigit 100,000 na properties nationwide.

Mayroong mahigit sa 100,000 properties ang nagkalat sa bansa na may rental fee mula sa halagang ¥20,000!

Mangyaring silipin ang mga ito, kasama ang cash-back, support at moving expenses.

Ang rental contracts ay marerefund hanggang sa halang ¥30,000 bilang moving allowance ngunit hindi ito applicable sa lahat ng apartment rentals.

Mngyaring suriin ang aming promotion at tumawag sa numerong nakalista o di kaya’y mag padala ng mensahe.

TEL: 0120-905-052

English below

According to the reports, renting a property in Japan is difficult and expensive, therefore, the Village House added English language to support the foreigners to accommodate inquiries and transactions regarding full details and contracts.

In addition to the service, properties rented by Village House does not include additional charges/fees, real estate commissions, or contract renewal for over 100,000 properties nationwide.

There are over 100,000 properties available in the country with rentals starting at ¥20,000!

Check out the properties, its cash-back, and fast support or moving expenses.

Rental contracts will be refunded up to ¥30,000 depending on the situation, with exceptions and does not apply to all apartment rentals.

A refund of one month’s rent (up to ¥30,000) will be deducted directly from the first ticket.

CALL NOW: 0120-905-052
Or send a message 
Filling the FORM

To Top