Food

Food & Economy

SPICES PROMOTE MORE TASTE AND ECONOMY
Ang smoked salmo, cardamom, coriander at lemongrass ay iilang halimbawa ng spices na maaaring matagpuan sa mga specialty stores at supermarkets sa Japan na nagbibigay ng additional flavors sa mga dishes na lulutuin.

Source: ANN News

Food & Economy
To Top