General

Medical interpreter training course for foreigners

FREE TRAINING COURSE

Open for all nationalities

For those who wants to be interpreters on medical field

Ninanais niyo bang umattend ng interpreter training course?
◼ Para sa mga may first language gaya ng mga sumusunod:
Philippine (Tagalog)/ Vietnamese / Nepali / Indonesian / Thai at iba pa. 
*(Hindi kabilang ang mga English / Chinese / Portuguese / Spanish)
◼ ︎ ​​Kinakailangag marunong magsalita ng Japanese at English
* Libre ang training na ito.
* Maaari kang matuto ng interpreting skills at basic medical knowledge. 
* Matapos ipasa ang training at test, maaari kang mabigyan ng trabaho sa ospital bilang interpreter. (¥3000~¥5000/2HRS) 
*Ang trabahong ito ay irregular lamang. 
Schedule:
6/4 (Monday) Submission
6/17 (Sunday) Language Proficiency Test (Japanese and English tests)
7/8 (Sunday) Interview
7/22 (Sunday) Training (knowledge and intuition) ① 10: 00 ~ 17: 30
7/29 (Sunday) Training (knowledge and intuition) ② 10: 00 ~ 17: 30
8/26 (Sunday) Training (knowledge and intuition) ③ 10: 00 ~ 17: 30
9/9 (Sunday) Training (Interpretation) ① 10: 30 ~ 16: 00
9/30 (Sunday) Training (interpreter) ② 10: 30 ~ 16: 00
10/14 (Sunday) Training (Interpretation ③) ③ 10: 30 ~ 16: 00
10/21 (Sunday) Training (Interpretation) ④ 10: 30 ~ 16: 00
Certification Examination ①
11/4 (Sunday) Certification Examination ②
On-site training mula kalahitnaan ng November hanggang katapusan ng buwan.
Application method:
Mag-apply ↓ by 12:00 pm on June 4th.
 Please send mail to ↓ here.
052-954-6138
Para sa detalye, click here ↓.
Medical interpreter training course for foreigners
To Top