Jobs

Nangangailangan ng Pilipino manggagawa Marunong ng wikang Hapon

TRABAHO SA LUGAR NG GIFU
PARA SA PINOY
HALIKA NA KABAYAN
MARUNONG SA WIKANG HAPON
1,250 per oras

KATEGORYA NG TRABAHO

  • MARUNONG SA WIKANG HAPON
  • LALAKE
  • MAARING MAGTRABAHO NG 2 SHIFT SYSTEM
  • MAY LISENSYA SA PAGMAMANEHO
  • NAKATIRA SA LUGAR NG GIFU O MAARING LUMIPAT SA GIFU
  • MAY PABAHAY
  • MAY BONUS NA ¥150,000(naayon sa patakaran ng KUMPANYA)
  • MGA PARTE NG SASAKYAN

Call: 080-1562-9453 🇵🇭

Nangangailangan ng Pilipino manggagawa Marunong ng wikang Hapon
To Top