Health

Health: Epidemic Alert

Ang ministeryo ng kalusugan ng Japan,Labor at Welfare Nag babala ng isang bagong epedimya na may nakakahawang sakit. Tinatawag na “ Hand-foot-and-mouth disease”, nagiging sanhi nito ay pantal sa mga kamay, paa at bibig,lalo na sa mga sangol, at maaaring mapunta sa mas malubhang mga kondisyon na may encephalitis. Ayon sa National Pag susuri ng nakakahawang sakit, humigit-kumulang sa 38,000 mga pasyente ay naitala ng 3000 na institusyong medikal sa buong bansa Sa loob ng isang linggong humahantong hanggang ika-21 ng buwang ito Para makalikha ng alerto ng epedemya. Dahil walang bakuna o pagamot para sa sakit na hand-to-mouth-disease, Ang ministri ng kalusugan, paggawa at kapakanan ay nanawagan, Na madalas na paghuhugas ng kamay at magmumog.

Source: ANN News

Health: Epidemic Alert
To Top