General

HIRING NG MGA FILIPINO DOMESTIC HELPER

Ang pagtanggap ng mga domestic helper service para sa cleaning, shopping, food preparation, at iba pang mga aktibidad ay nagbukas na sa probinsya ng Kanagawa, Tokyo at Osaka.

Gamit ang third-party service agency, ang 25 na Filipinos ay dumating dito sa Japan para maumpisahan na ang trabaho. Sila ay sumailalim sa Japanese-style na training sa paglilinis sa Manila, Philippines. Ito ay isang kompletong training na gamit ang Japanese appliances, detergents, tatami cleaning at Japanese language classes. Ito ay may contract period ng 3 taon.

Ang serbisyo ng domestic support service 2 times a month, sa dalawang horas ay nagakakahalaga ng 10,000 yen.

Source: ANN News

To Top