General

Holiday Season Promo・Seven Bank

Holiday Season Promo

Regalong handog ng Seven Bank!

Nagsimula na!

Ang maswerteng 20 Winners na mapipili kapag nagremit ng mahigit 5X sa panahon ng promo ay makakatanggap ng 50,000 Points mula sa “Air Trip”na katumbas ng plane ticket para sa domestic at international flights.

Dito para sa iba pang detalye.

https://www.sevenbank.co.jp/soukin/shared/pdf/info_cam06_ph.pdf

Dito para sa mas madaling pag-open ng Seven Bank account gamit ang mobile phone.

http://www.sevenbank.co.jp/soukin/ph/agree/

Holiday Season Promo・Seven Bank
To Top