Accident

MAHIGIT 60% SA MGA FIRE PREVENTION DOORS ANG HINDI GUMAGANA 

Ayon sa eksperto, mahigit 60% ng mga fire prevention doors ang hindi gumana para sa pagpigil ng pagkalat ng apoy sa warehouse ng Askul logistics company.

Inabot ng 12 na araw bago tuluyang mapatay ang apoy noong katapusan February sa Miyoshi-machi, Saitama Prefecture. Tinatantiyang nasa 45.000 kalawak ang nasunog.

Source: ANN News

To Top