News

Manila: Japan & Philippines

Ang Communication Minister na si Noda ay bumisita kay President Rodrigo Duterte noong simula ng TV Broadcasts sa Pilipinas. Sa lahat ng miyembro ng ASEAN, ang Pilipinas ang kaisa-isang bansang tumangkilik sa Japanese digital TV system. Isinama sa meeting ang pagtatayo ng “ianfu” statue noong nakaraang buwan upang ipakita ang pagpapahalaga sa mga sexual slaves noong panahon ng WWII soldiers.

Source: ANN News

Manila: Japan & Philippines
To Top