General

MEDICINE: Nano technology & cancer

Ang Toshiba ay naglinang ng makabagong teknolohiya na maaaring makapag obserba sa live cancer cells gamit ang maliit na capsule na iniinject sa human tissues. Ito ay nasabing technolohiya ay maaaring panlaban sa ibat ibang uri ng cancer lalo na ang breast cancer. Ang Toshiba ay naglalayon na mas mapatatag ang “nano medicine” para sa hinaharap.

Source: ANN News

MEDICINE: Nano technology & cancer
To Top