General

MEDICINE: Parkinson’s Disease

MEDICINE: Makabagong Gamot para sa Parkinson’s Disease

Ayon sa pag-aaral ni Atsushi Takahashi ng Kyoto University, gagamitin ang paggamit ng IPS cells ay isa sa pinakaimportanteng hakbang sa paggagamot ng Parkinson’s disease.

Ang IPS cells o Induced Pluripotent Stem Cells ay cells na may kakayahang magtransform ng kahit anong tissue o organ gaya ng nerve cella, cardiac tissue at buto.

Kanyang inanunsyo na ang transplant ng nerve cells mula sa IPS cells ng tao sa utak ng pasiyente ng may Parkinson’s Disease at ito ang kauna-unahang surgery na ginanap sa buong mundo. Sa kasalukuyan ay mayroong 160,000 pasiyente ang natalang mayroong Parkinson’s Diseases sa Japan. Ang layunin ng grupo ay maoperahan ang anim pang pasiyente upang makumpirma g ligtas at mabisa ang makabagong lunas at maipaapruba ito sa gobiyerno ng bansa. Kung ito ay maaprubahan, magkakaroon ng posibilidad na ang gamot na ito ay mailalabas na sa 2023 covered ng Japanese health insurance.

Source: ANN News

MEDICINE: Parkinson’s Disease
To Top