General

Message from Seven Bank

Ang Seven Bank ay,

Makiki-isa sa Ika-2 Phil Festival Tokai 2018

(Nagoya Rice Plaza * Sakae River Park)

○2018 July 28(Sat.)・29(Sun)

※Maaring mabago ayon sa panahon.

【MAHALAGANG PAALAALA MULA SA SEVEN BANK】

Ayon sa batas, ay dapat na isumite ang My Number bago matapos ang taon ng 2018 ng Disyembre.

○Simula sa Enero 1, 2019, pansamantalang hindi makakapagpadala ng pera sa ibang bansa kung ang my number ay hindi pa naipasa sa Seven Bank.

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(第3条・第4条)

I-click para sa iba pang detalye.

→ https://www.sevenbank.co.jp/shared/pdf/2018071201_FB.pdf

Kung malapit sa Nagoya maaring pumunta lamang sa lugar ng Festival.

○Dalhin ang Seven Bank Cash Card at My Number.

○Para sa detalye ng lugar ng Festival tumawag sa telepono sa ibaba.

Tagalog Operator (Toll-free) 0120-677-874

Service Hours: Lunes ~ Biyernes 10 AM ~ 8PM

Sabado, Linggo at National Holidays 10 AM ~ 5 PM

※Maliban sa Enero 1 ~ Enero 3

Message from Seven Bank
To Top