Crime

MGA PINOY KULONG DAHIL SA ILEGAL NA DOOR TO DOOR BANK TRANSACTIONS

Si Dennis F. Yamashita (40) at apat pang mga and Pilipino ang inaresto dahil sa illegal money transfers na walang lisensya para sa commercial exchange. Ang akusasyon sa kanila ay, nagsagawa ng transaksyon ang grupo ng 245,000 yen at ipinadala ito sa Pilipinas. Ang transaksyon ay naganap sa isang sarisari store sa Kimitsu, Chiba. Ang store ay ginagamit lamang bilang facade, subalit ang totoo ay ginagamit nila ito sa pagsagawa ng ilegal na bank transactions para sa remittance ng Philippine peso.

Ayon sa mga resibo, may mga remittances na umaabot hanggang 100 million yen. Inamin naman ng mga akusado na nagsimula sila sa remittance 5 taon na ang nakakaraan, at ang total na halaga ng kanilang mga transaksyon ay nagkakahalaga ng mahigit 300 million yen.

Source: ANN News

To Top