General

MILITARY FORCE: Working on Snow Removal

MILITARY FORCE WORKING ON SNOW REMOVAL
Hindi bumuhos ang mabigat na pag ulan ng snow sa huling lingo ng Hokkaido at trinabaho ng Self-Defense Force anv pag-aalis ng mga naipong yelo para sa kaligtasan ng mga nakararami.

Source: ANN News

MILITARY FORCE: Working on Snow Removal
To Top
%d bloggers like this: