General

NAGOYA: Influenza Reaches Prisoners

NAGOYA: INFLUENZA REACHES PRISONERS
Patuloy na lumalaganap ang influenza sa buong bansa. Tumaas na ang bilang ng mga pasiyentdng tinamaan ng influenza sa Tokyo. Ang kulungan sa Agoya ay umabot na fin sa 300 katao ang apektado.

Source: ANN News

NAGOYA: Influenza Reaches Prisoners
To Top