General

NAGOYA: iPhone Promo・Cashback

March 30 ~ 31 (Sat & Sun)

au Shop Aeon Mall Aratamabashi

2 days limited weekend huge event

◆ TRANSFER MULA SA IBANG TELE COMPANIES◆ ◇

IPhone XR
= maximum ¥80,000 reduction per unit

IPhone XS, XS MAX
= maximum ¥70,000 reduction per unit

IPhone 8
= maximum ¥95,000 reduction per unit

GALAXY S9
= maximum ¥105,000 reduction per unit
(Mangayring kumonsulta sa aming staff ukol sa mga reduction details)

◆ NEW CONTRACT ◆ ◇
GALAXY S9, S9 +
= maximum ¥60,000 reduction
Mayroong ¥10,000 cashback para sa ibang unit models

◆ NEW CONTRACT (Subscribers at users under 25 years old) ◆ ◇

iPhone 7 = ¥0
sa unang 3 months usage

HUAWEI P20 lite = ¥0
sa unang 3 months usage

Mangyaring kumonsulta sa aming staff para sa mga karagdagang detalye, mayroong interpreter staff na nakatalaga sa aming tanggapan para sa inyong transaksyon.

【REQUIREMENTS】

I. For Permanent Residents

More info

1. Mode of payment – full payment or installment is applicable
2. For contracts、「Driver’s License」or「Residence Card and Health Insurance (HOKEN) 」or「residence card and valid passport」is needed.
3. To settle your monthly payment you must have your 「OWN Credit Card」 or 「Bank Cash Card」or「Bank Passbook and HANGKO」.
4. To change the current unit to a new model, the current unit must have at least 6 months paid contract.
5. Please bring the latest electricity monthly bill.


II. For Non-Permanent Residents

More info

1. Residence Card should be valid at least 90 days from the day of subscription、Can avail new contract and MNP transfer.
2. The user must have at least 14 months visa from the day of subscription may avail new models with 12 months/1 year monthly installment contract. For those with at least 26 months remaining visa from the day of subscription may avail new models with 24 months/2 years monthly installmentcontract.

※CONDITIONS

★ Galaxy S9 ★
【Breakdown】
Android au MNP purchase support ¥45,000 (tax included) + our own discount ¥60,000 (tax included)

*Purchase Galaxy S9
*”Installment Contract (48 times)”
*by transfer mula sa ibang tele company (MNP)
*Avail “Android au MNP purchase support” + “au pitt plan” or “au flat plan” + “2 year contract” + “au smart value” at the time of model purchase
*Purchase au smartphone o 2 at higit pang au mobile phones by new contract (including MNP) at model change sa kaparehang au store.

★ iPhone XR ★
*Purchase iPhone XR
*“Installment Contract (48 times)” at another company’s transfer (MNP)
*Avail “au Pitat plan” or “au flat plan” + “2-year contract” + “au smart value” at the time of model purchase
*Purchase au smartphone o 2 at higit pang au mobile phones by new contract (including MNP) and model change sa parehong store.

★ iPhone XS ★
*Purchase iPhone XR
*“Installment Contract (48 times)” at another company’s transfer (MNP)
*Avail “au Pitat plan” or “au flat plan” + “2-year contract” + “au smart value” at the time of model purchase
*Purchase au smartphone o 2 at higit pang au mobile phones by new contract (including MNP) and model change sa parehong store.

★ HUAWEI P20 lite ★
*Avail “au Pitat plan” or “au flat plan” + “2-year contract” at the time of model purchase
*Dalawang 25 years old contractors and users purchasing
*Join 3 months para sa 3 shop specified options

★ iPhone7 ★
*Avail “au Pitat plan” or “au flat plan” + “2-year contract” at the time of model purchase
*Purchase of 25-year-old contractors and users
*Join 3 months para sa 3 shop specified options

※ Automatic updates o renewal para sa kada 2 taon. Kung nanaising mag cancel ng kontrata sa au, magkakaroon ng cancellation fee sa halagang ¥9,500 bukod sa renewal period. Ang au pitat plan ay kinakailangang nakasubscribe kasabay ang set ng LTE NET.

※ au Smart Value: subscribe to the charge plan specified sa target model / apply sa target fixed communication service

※ Bukod ang model charges, call charges, communication charges, at iba pang optional charges, universal service charges, contract-related expenses.

※ Kung papalitan ang plan bukod sa “au Pitat plan”, “au flat plan”, “data flat rate 1-30”, “LTE NET” sa lokb ng 12 na buwan, mangyaring i-cancel ang model, temporarily suspend, o change ng model sa model purchase, ang cancellation fee ay nagkakahalaga ng ¥48,600.

※ Ang trademark ng iPhond ay ginagamit under ng license ng iPhone Co., Ltd.

※ Ang contract fee para sa new contract / model change = ¥3,000 (excluding tax) at ang AC adapter ay kinakailangan.

Contact Information:
au Shop Aeon Mall Aratamabashi

Aichi ken Nagoya shi, Minamiku Kikusumi 1-7-10 Aeon Mall Shin Zui Bashi 3F

Tel: 052-693-5003  Free Call: 0800-700-0043

NAGOYA: iPhone Promo・Cashback
To Top
%d bloggers like this: