Living in Japan

My Number Maaaring Magamit sa Paglikom ng Points at Magamit sa Pamimili

MY NUMBER MAAARING MAGAMIT SA PAGLIKOM NG POINTS AT MAGAMIT SA PAMIMILI.

Masisimulan na ang pamimili ng mga local gourmet, atbp gamit ang my number card. Ayon sa Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications nagsimula na ang demonstration ng ginawang experiment sa pagkonekta ng mga my number cards sa mga library cards, airline milage, credit cards at iba pang card para makuha ang mga naipong points nito.

Ang layunin nito ay upang maipon ang mga points sa ibat ibang card at maaaring magamit sa pamimili ng mga pagkain at iba pang produkto sa Japan na gamit ang mga napaghalong points.
Ito ay inaasahang magagamit sa katapusan ng buwan.

Source: ANN News

To Top