News

OLYMPICS: Countdown

Isang taong bago abg Tokyo Olympics, inilabas ng bansa anv mga iba’t ibang medals gaya ng Bronze, Silver at Gold sa iba’t ibang event na ginanap sa capital. May bigat na 556g, itinaguriang pinakamabigat na medal na naisagawa mula sa recycled pieces mula sa mga pinaglumaang phones kung saan kinuha ang nga gold parts nito. Ang Intetnational Olympic Committee Chairman na si Thomas Branch, former German Fencing Champion, binigyang puri ang paghahandang ginagawa ng Tokyo. 90% completion ang progreso ng paghahanda para sa event at patuloy na inaasikaso ng gobyerno ang magiging problema sa congestion sa trapiko. Sa event, inaasahang 50 expressway ang isasara at iaadopt a g “Telework” system para sa mga empleyado. Umabot sa 410,000 ang estimadong pasahero ang mababawas sa 23 districts ng Tokyo. 640,000 ang inaasahang mag tetelework ngayong taon sa 2,300 registered companies at government entities.

Source: ANN News

OLYMPICS: Countdown
To Top