News

Opinion: Sino ba si Wittybunny?

Malamang marami sa inyo ang may alam tungkol kay Wittybunny. Siya yung isa sa mga quiz sites na nasa Facebook na madalas nating makita at kadalasan nasubukan na natin siyang gamitin. Alam ni Wittybunny kung sino ang mahal mo; alam ni Wittybunny kung sino ang kagalit mo; alam ni Wittybunny kung ano ang gagawin mo sa Valentine’s Day. Marami nga ang nagsasabi na “ang galing talaga ni Wittybunny”, “nakakaaliw”, at “parang kaibigan.” Advantage pa niya ay naka-Tagalog siya. Pero alam mo ba kung sino talaga si Wittybunny? Ang tanong na iyan ay mahirap sagutin. Maraming Pinoy dito sa Japan ang naging biktima ng Facebook hacking. Alam ninyo na na-hack ang account ninyo dahil kadalasan merong Facebook messages na ipinapadala galing sa inyong account na hindi nyo naman alam, o kaya merong nag-post sa timeline ninyo gamit ang inyong account.

Ano ang connection nito kay Wittybunny? Wala sigurong direct connection pero hindi nyo ba nanpapapansin na kapag mag-access kayo ng quiz sites katulad ng Wittybunny ay kailangan kayong mag-login uli? Yung ibang sites ay nagtatanong sa inyo kung pwede bang i-access ang profile ninyo. Sa pagbigay ng permission, hindi ba kayo nagtataka o natatakot na baka kayo mabiktima ng Phishing? Para malaman ng mga quiz sites ang mga bagay tungkol sa inyo ay kailangan nilang ma-access ang FB profile ninyo. Ang FB profile ninyo ay naglalaman kadalasan ng personal info (birthday, panagalan ng anak o pet ninyo, at tirahan).

Kasama na rin dito ang pagbibigay ninyo ng permission na ma-access ang mga pictures ninyo sa FB at makapag-post sa timeline ninyo. Ang mga quiz sites na ito ay nag-iiwan ng apps sa FB ninyo nang hindi nyo alam. Ano ngayon kung ma-access ng ibang tao ang FB page ninyo? 1. pwedeng malaman ang password ninyo, 2. Pwedeng i-clone ang identity ninyo, 3. pwedeng mag-post ng fake news sa timeline niyo, 4. pwedeng mag-send ng malicious virus sa FB messenger niyo. Ang lahat nang mga ito ay nangyayari na sa kasalukuyan. Ang gusto lang naming sabihin: Oras na para mag-isip kayo kung kilala nyo ba talaga ang mga quiz sites na ina-access ninyo.

By: Pony

Opinion: Sino ba si Wittybunny?
To Top