Crime

PAGNANAKAW NG PERSONAL NA IMPORMASYON

Nadiskubre na ang mga personal na impormasyon ng mahigit 15,000 katao ang na leak sa isang Staff Service website ng isang malaking human resources outsourcing company. Ang mga personal na impormasyon katulad ng name, address at phone number ay ninakaw ng isang dating pemployee na umalis ng kumpanya noong March.

Ang lalaking nagnakaw ay kinuha ang pagkakataon ng mga impormasyon na ito ng mga employee para mahikayat nya na mag trabaho sa kumpanya na kanyang tinayo.

Source: ANN News

To Top