General

PALAWAN: Historical Find

Nadiskubre at natagpuan ang isang former Japanese navy cruise ship na “Maya” na nasira sa Pacific war. Ang hull o parte ng katawan ng ship ay natagpuan sa lalim na 1,850 meters sa isla sa Palawan sa bahaging Western Philippines. Ang bow o unahang bahagi at main weapon naman ng ship ay natagpuang buo pa. Noong Oktubre 1944, ang Maya ay lumubog dahil sa atake ng US military submarine noong Battle of Leyte. Ang kabuuang haba ng ship ay nasa 200 meters, na nagsakay ng 1,000 katao at 336 ang namatay. Ang discovery na ito ay mula sa research team na pinangunahan ni Paul Allen, co-founder bg Microsoft, US na namatay noong nakaraang taon. 
Source: ANN News

 

PALAWAN: Historical Find
To Top