General

JOB FOR FOREIGNERS!

Available job openings for au shop branches:

Customer Service & Sales Attendant 

Salary: ¥1,300 / hour
⋅ Get ¥50,000 as recruitment bonus
⋅ PLUS ¥50,000 for completion of 6 months!
(¥50,000 + ¥50,000= ¥100,000)
Location: Aichi-ken, Gifu-ken and Mie-ken

REQUIREMENTS:

  • Working visa
  • Nihongo literate (can read Kanji and speak in Nihongo fluently)
  • Available during Saturdays and Sundays

Tel: 052-982-7085 (Japanese only,  9:00 – 18:00)

******************************

Bakanteng trabaho para sa au shop branches:

Customer Service & Sales Attendant

Suweldo: ¥1,300 / hour
⋅ Makakuha ng ¥50,000 bilang recruitment bonus
⋅ Karagdagang ¥50,000 sa makukumpletong  6 na buwan!
(¥50,000 + ¥50,000= ¥100,000)
Lokasyon: Aichi-ken, Gifu-ken and Mie-ken

Mga kwalipikasyon at kinakaila ngan para sa pag-apply:

  • Working visa
  • Marunong magsalita at maruno ng magbasa (KANJI) ng Salitang  Hapon.
  • Maaaring magtrabaho tuwing Sabado at Li nggo

Tel: 052-982-7085 (Japanese only,  9:00 – 18:00)


JOB FOR FOREIGNERS!
To Top
%d bloggers like this: