News

PRE-DEFINED NA BAYAD NG TAXI

Isa itong magandang balita para sa mga pasaherong palaging kinakabahan kapag tumitingin sa metro ng taxi dahil hindi alam kung magkano ang babayarin hanggang sa destinasyon. Ang bagong pre-defined fare system na gumagamit ng application kung saan ang user ay maaring makapagpa-resrve ng taxi at malalaman na kung magkano ang babayaran hanggang sa nais na destinasyon. Sa ganitong system, ang halaga ng babayaran ay hindi magbabago depende sa dadaanan ng taxi driver.

Source: ANN News

To Top