Promo deal

Renewal Opening Sale

RENEWAL
⭐️OPENING SALE⭐️
January 20 (Sat) & 21 (Sun)
au Shop Aeon Mall Aratamabashi
 
1. Customers
Maaari kang makatanggap ng CASHBACK mula sa mga sumusunod na unit kung magkakaroon ng 2 unit norikae o transfer mula sa ibang telecompany:
Galaxy S8, Xperia= ¥50,000 reduction
iPhone 8 = ¥30,000 reduction
IPhone X = ¥10,000 reduction
Kung mayroong concerns at mga katanungan ukol sa reductions, mangyaring kumonsulta sa aming tanggapan.
 
2. NEW Customers
iPhone 7 (32GB) + tablet + Wi-Fi router
Ang maaaring mapasaiyo ng FREE kung kukunin ito ng sabay sabay.
 
Note:
Maaaring makakuha ng kontrata sa alin mang nakasaad kahit pa hindi permanent resident ngunit kinakailangang naninirahan ng 90 araw o mahigit na sa Japan.
Ang mga stocks ng unit ay mayroong limitasyon lamang kaya naman hinihingi namin ang inyong unawa at nirerekomenda na kumuha ng units sa mas maagang panahon.
 
Requirements:

A. For Permanent Residents

1. Mode of payment:
– Full payment
– Installment
2. Para sa contracts、kinakailang ang alin man sa sumusunod:
「Driver’s License」o「Residence Card at Health Insurance (HOKEN) 」o「residence card at valid passport」
3. Upang mai-settle ang payment kinakailangan ang mga sumusunod: 
「OWN Credit Card」 o「Bank Cash Card」o「Bank Passbook at HANKO」.
4. Kung magpapalit ng kasalukuyang unit sa panibagong unit, kinakailangang mayroong 6 months paid contact ito. 

 

B. For Non-Permanent Residents

1. Maaaring kumuha ng new contract at MNP transfer kung ang Residence Card ay kinakailangang valid ng 90 araw mula sa date of issue.

2. Ang user ay nararapat na mayroong 14 months na bisa mula sa date of issue upang makakuha ng new model contracts na mayroong 12 months/year monthly installment contract. Sa mga mayroong 26 months remaining visa mula sa date of issue, ay maaaring makakuha ng 24 months/2 years monthly installment contract.
3. Ang user ay maaaring makakuha ng new model kung gagamit ito ng credit card na nakapangalan sa kanya.
4. Sa mga gustong magbayad in FULL PAYMENT, maaaring magbayad gamit ang credit card o debit card. 
5. Para sa contracts, kinakailangan ang mga sumusunod:
「Driver’s License」o「Residence Card at Health Insurance (HOKEN) 」o「residence card at valid passport」​
6. Kung magpapalit ng kasalukuyang unit sa panibagong unit, kinakailangang mayroong 6 months paid contact ito.
  • Au Shop Aeon Mall Aratamabashi

Aichi ken Nagoya shi, Minamiku Kikusumi 1-7-10 Aeon Mall Shin Zui Bashi 3F

TEL: 052-693-5003  Free Call: 0800-700-0043

Facebook page:

https://www.facebook.com/Au-Shop-Aeon-Mall-Aratamabashi-607368376070378/?fref=ts

Renewal Opening Sale
To Top