Promo deal

Reserve & take part in the 3 air tickets raffle draw!

PARAAN NG PAGSALI

1. Pumunta sa AU shop o pinakamalapit na tanggapan ng AU
2. Mag pa-reserve ng iPhone 8, iphone 8 plus o iphone x
3. Kunin ang reservation number at mangyaring fill-upan ang data.

Ang raffle draw ay magaganap sa December 3rd, SALI NA!

Simula na ang pinakaaabangang reservations para sa pinakabago at popular na cellular models!

Ito ay magsisimula sa Setyembre 15, Biyernes sa oras na 16:01.

Kung ninanais na magpareserve ay mangyaring tumawag sa tanggapan na inyong nais puntahan at ibigay ang pangalan at home address.

Para sa karagdagang detalye at impormasyon ay mangyaring tawagan ang mga nakasaad na numero. Mayroong nakatalang Tagalog/English speaking staff sa mga tanggapan na nakasaad.

Au Shop mozo Wonder City

Aichi ken Nagoya shi, Nishiku Futakata-cho 40 ban 454

TEL.: 052-508-5266                Free Call: 0800-700-0254

Facebook page:

Reserve & take part in the 3 air tickets raffle draw!
To Top