Living in Japan

RESONA BANK: MINI AGENCY

Ang banko na Resona (Resona Bank) ay nagbukas ng kanilang mini-agency na may 3 employees lamang noong May 21. Ang bench space ay may sukat quarter ng area ng isang tennis court. Ang mini agency ay nag-specialize para sa mga inquiries at bukas ito ng buong taon. Gamit ang mga smartphone, madaming customers ay hindi na kinakailangang pumunta sa mga agencies para makapagpadala. Ang intensyon ay makapagbukas pa ng 30 mini agencies sa loob ng 3 taon.

Source: ANN News

To Top