General

Seven Bank in Philippine EXPO 2018・Ueno Park

Ang Seven Bank ay inyong makakasama sa

Philippine EXPO 2018 in Ueno Park!!!

PETSA AT ORAS NG BOOTH EXHIBITION:  

                      Taong 2018 HUNYO 16 & 17 (Sabado at Linggo)

                      10AM hanggang 6PM

  (Maaaring mag-iba ang schedule dulot ng pagbabago ng panahon)

Para sa hindipa nagpasa ng sobreng ipinadala sa inyo ng Seven Bank tungkol sa My Number.

 (Sa Seven Bank booth ay maaaring magsumite sa araw na ito)

   

  Dalhin ang inyong Seven Bank ATM card at Individual Notification

  Card/My Number.

 (Sa ilalim ng batas at ordinansa ng Japan ito ay kinakailangang ipasa)

※Ang overseas remittance ay hindi magagamit simula sa Enero 2019, kapag hindi isinumite ang My Number.

→https://www.facebook.com/sevenbank.english/posts/965328973627001

Kami ay handang sumuporta sa inyo sa paggamit ng Money Transfer App para sa mas convenient na paraan at affordable fees pa!

Dalhin ang mga sumusunod: Seven Bank ATM Card, Direct Banking Card (Kung Debit Card ang gamit) at mobile phone.

Seven Bank in Philippine EXPO 2018・Ueno Park
To Top