News

Snow Storm

Ang pinakamalakas at pinakamatagal na naitalang cold front ay nagdulot ng paghinto sa public transport at pagkasira ng lighthouse. Nagtamo ng 40 cm front cause ng snow sa loob ng isang araw sa Hiroshima. Ito ay ikinatuwa ng mga residente ngunit nagbigay ng alerto sa mahigit 20 lokasyon sa mga firemen dahil sa malakas na hangin. Ang lighthouse ay natagpuang sira dulot ng malakas na waves.

Source: ANN News

Snow Storm
To Top