Culture

“SUSHI DRINK”

Ngayon ay ang araw na kung saan ipagdiriwang ang division ng mga seasons o ang “setsubun”. Sa araw na ito, maraming mga pamilya ang kakain ng ehoumaki, “sushi” para maging ma-swerte.

Ang Yokohama company, Tsuboi Shokuhin, ay gumawa ng isang colorless soda version at nagsimulang ibenta ito noong nakaraang taon. Sa una ay ng dahil ito sa hindi pagkakaunawaan ng CEO ng kumpanya at sinimulan nila ang pagbenta ng bagong peach-flavored product, at dahil sa idea na ito ay nagsimula silang magbenta ng may lasang sushi vinegar.

Source: ANN News

To Top