News

Technology: ATM Without Password

Ang Aeon Bank ay nagsagawa ng biometric reading para sa mga atm machines sa paggamit ng cash card at passwords. Ayon sa isang interview, ang sistemang ito ay nasimulan na at may benepisyo para sa mga users nanahihirapang magmemorya ng password at gumagamit ng maraming cards. Para sa mga mag bubukas ng panibagong account, aalisin na ang paggamit ng inkan at papalitan ito ng paggamit ng digital printing na makakatukoy sa identity ng user.

Source: ANN News

Technology: ATM Without Password
To Top