News

TECHNOLOGY: TAXI NA MAY TRANSLATOR

TECHNOLOGY: TAXI NA MAY TRANSLATOR
Ang Japanese telecommunications company KDDI Corporation ay nag-launch ng innovative simultaneous translation system sa 3 linguwahe (English, Korean and Chinese) para mas mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga foreigners.
Source: ANN News

 

To Top