News

YAMANASHI: SNOW RECORD

YAMANASHI: SNOW RECORD
Ang Yamanashi province ay nagrecord sa 84 years ng 43 cm ng naipong snow. Ang mga residente at mga opisyal ng syudad ay inalis ang mga nakabarang snow sa daanan gamit ang pala at makina sa syudad na kung saan hindi masyadong nagi-snow. Nagbigay ng warning ang mga opisyal ng syudad sa mga residente na huwag itapon ang mga naipong snow sa mga ilog, kanal at drainage dahil baka mag overflow ang mga ito.
Source: ANN News

To Top