Events

SAITAMA: Police Exhibition

Ang Saitama Police ay binuksan ang museo para makita ang exhibit ng police vehicles sa Omiya Railway Museum. Maari itong masilayan at masakyan ng mga visitors. Kabilang sa exhibit ang kilalang car-raid at ang puting motorsiklo na kinakatakutan ng mga trespassers. Kabilang rin ang iba’t kbang uri ng special cars na ginagamit sa mga panahon ng sakuna. Ang museo ay nagbibigay ng kaalaman ukol sa kaligtasan pang trapiko. Mayroong din car crash simulator na maaaring maramdaman ang impak ng kolisyon.
Address:
Saitama-ken, Saitama-shi, Omiya-ku, Onari-cho, 3-47
Tel: 048-651-0088 (10:00 a.m. to 6:00 p.m.)
See details on the official Museum website:
https://www.youtube.com/watch?v=fsvuiwsFZ2A
Source: ANN News
SAITAMA: Police Exhibition
To Top