Culture

  PALAWAN: DNA Test Helps Filipino Reclaim Japanese Citizenship

  PALAWAN: DNA Test Helps Filipino Reclaim Japanese Citizenship

  Filipina Nabawi ang Hapon na Nasyonalidad Matapos ang 78 Taon Noong ika-26 ng buwang ito, napag-alaman na ang Yamaguchi Family ...
  Japanese Government Supports Nationality Recovery for Nisei in Philippines

  Japanese Government Supports Nationality Recovery for Nisei in Philippines

  Pagkatapos ng 79 Taon Mula sa Pagtatapos ng Digmaan, Inabisita ng Embahada ng Hapon sa Pilipinas ang mga Nakaligtas at ...
  FROM PUB WORKER TO CAREGIVER

  FROM PUB WORKER TO CAREGIVER

  Once celebrated, Filipino pubs had their heyday. The hostesses who worked there during those peak times have grown older and ...
  GION, KYOTO: Closed to "MAIKO PAPARAZZI"

  GION, KYOTO: Closed to “MAIKO PAPARAZZI”

  On the 20th, the day of the Spring Equinox, Gion, a popular tourist spot in Kyoto, was bustling with many ...
  SCANDAL: Prime Minister Kishida Reacts to Inappropriate Behavior

  SCANDAL: Prime Minister Kishida Reacts to Inappropriate Behavior

  Ang isinagawang pista ng mga kabataang pulitiko mula sa Partido Liberal Democrata noong nakaraang taon ay nagdulot ng kontrobersiya dahil ...
  TIKTOK BAN BILL PASSED IN US CONGRESS

  TIKTOK BAN BILL PASSED IN US CONGRESS

  The U.S. House of Representatives passed a bill on March 13 that would ban the Chinese video-sharing app TikTok in ...
  FOREIGNERS LIVING IN SHINJUKU?: MORE "FAVORABLE" JAPANESE RESPONSE

  FOREIGNERS LIVING IN SHINJUKU?: MORE “FAVORABLE” JAPANESE RESPONSE

  As the acceptance of foreign workers and other immigrants continues to grow, comments expressing resistance to immigration are becoming increasingly ...
  2023: FEWEST NEWBORN BABIES IN JAPAN

  2023: FEWEST NEWBORN BABIES IN JAPAN

  Ang bilang ng mga sanggol na ipinanganak sa Japan noong 2023 ay bumaba sa ikawalong magkakasunod na taon sa isang ...
  VANTINE'S DAY: Japan's Biggest Chocolate Consumer

  VANTINE’S DAY: Japan’s Biggest Chocolate Consumer

  Feb 15, 2024 Anong lungsod sa Hapon ang pinakamaraming bumibili ng CHOCOLATE? Ang Valentine's Day ay may detalyadong pagsasaliksik na ...
  Loading...
To Top