Health

  240 MILLION Doses of Corona Vaccine Discarded

  240 MILLION Doses of Corona Vaccine Discarded

  The Ministry of Health, Labor, and Welfare (MHLW) revealed at a meeting of the House of Representatives Committee on Monitoring ...
  5 DEAD IN KOBAYASHI PHARMA PRODUCT SCANDAL

  5 DEAD IN KOBAYASHI PHARMA PRODUCT SCANDAL

  Kobayashi Pharmaceutical has received two new reports of deaths of people who had taken red yeast cholesterol help. Both reports ...
  2023: FEWEST NEWBORN BABIES IN JAPAN

  2023: FEWEST NEWBORN BABIES IN JAPAN

  Ang bilang ng mga sanggol na ipinanganak sa Japan noong 2023 ay bumaba sa ikawalong magkakasunod na taon sa isang ...
  DOMINO'S PIZZA Issues Apology for Controversial Video

  DOMINO’S PIZZA Issues Apology for Controversial Video

  Feb 18, 24 Isang video sa mga social media na nagpapakita ng mga empleyado ng Domino's Pizza sa Hapon ang ...
  AICHI: Second Air Ambulance Strengthening Disaster Relief

  AICHI: Second Air Ambulance Strengthening Disaster Relief

  JAN 16, 2024 Sa Pebrero, ang Aichi ay magkakaroon ng ikalawang Air Ambulance upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa mga ...
  POST-DISASTER: Infectious Diseases and Elderly Care

  POST-DISASTER: Infectious Diseases and Elderly Care

  Jan 14,2024 Ang paghahanap ay patuloy sa ilalim ng malamig na temperatura at niyebe, halos dalawang linggo matapos ang lindol ...
  WALKING PNEUMONIA FROM CHINA

  WALKING PNEUMONIA FROM CHINA

  This winter, managing one's health is difficult due to the temperature fluctuations. In hospitals in the metropolitan area, there has ...
  HOW TO SLOW DOWN AGING

  HOW TO SLOW DOWN AGING

  “Life’s Essential 8,” ayon sa report ng Columbia University researchers: 1. Kumain nang tama: Iba't ibang prutas at gulay, bawasan ...
  TOYAMA: Foreigner Suffers Serious Injury

  TOYAMA: Foreigner Suffers Serious Injury

  TEENAGE TECHNICAL TRAINEE ACCIDENT A male teenage technical intern trainee was caught between a fallen steel frame and the floor ...
  Loading...
To Top