Japino

Visa Requirements for Visiting Relatives in Japan        

Visa Requirements for Visiting Relatives in Japan

Ang bansang Japan ay isa sa pinakamaganda at maunlad na bansa sa  East Asia. Bunsod ng kanilang di matatawarang  political will at continued international supremacy in global economics, marami sa mga Pilipino ang gustong makarating dito kahit ano pa man ang mangyari.

 

Visa Requirements for Visiting Relatives in Japan        

Bilang inyong gabay sa pagkuha ng visa na may classification na VISA for VISITING DISTANT RELATIVES, ito ang mga sumusunod na PRIMARY REQUIREMENTS. Una na rito ang isang valid passport, na walang BROKEN LAMINATION in your photo at it must have at least 2 blank pages.

Kasunod nito ay ang well-filled na VISA APPLICATION FORM. Ang application form na ito ay downloadable sa official website ng Japanese Embassy or sa entrance mismo ng embahada at mga tinatawag na accredited agencies.

Ang visa requirements for visiting distant relatives ay dapat may larawan na may sukat na 4.5 cm x 4.5 cm with a white background. Gayun din naman, ito ay dapat nakadikit o kasama sa inyong application form. Mahalaga rin ang inyong mga  BIRTH CERTIFICATES na  siyang magiging katibayan ng inyong ugnayan sa inyong kamag-anak na  nasa Japan.

Of course, a marriage contract is also a valid requirement, if the applicant is legally married. But, an applicant must jot this down. The fourth and fifth requirements must come from NSO Main Office/Serbilis Outlet Center (Nationwide) issued within one (1) year. In case of non-record, you must submit certificate of non-record together with the one from Local Civil Registrar.

You will not be granted with a VISA to visit your relative in Japan if you fail to present the LETTER OF INVITATION from a guarantor who is based in Japan. Thus, a family registration is also one of the essential requirements for this particular visa application. In the same way, a RESIDENCE CERTIFICATE must be submitted if the guarantor is a Japanese. The issuance of FAMILY REGISTRATION and a RESIDENCE CERTIFICATE must only take a three-month period.

In the submission of a certificate of residence,  kailangang ito ay may tinatawag na description of a family relationship that includes all your family members. This should be availed from City Hall and this document must be accompanied with a passport copy that is inclusive of all pages, a RESIDENCE CARD COPY and it shall include all its pages too. By the way, ang RESIDENCE CERTIFICATE ay lubhang kailangan lamang kung ang mga kamag-anak ninyo sa Japan ay  hindi isang Hapones.

Para sa mga karagdagang kaalaman ukol sa VISA FOR VISITING RELATIVES IN JAPAN, you can gladly visit their official website at http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/new%20visa/visit%20relatives.htm .

To Top