News

FULL BLOOM NA MGA BULAKLAK NG TAG LAGAS

FULL BLOOM NA MGA BULAKLAK NG TAG LAGAS

Dumating na ang panahon ng tag lagas na kung saan medyo natagalan ang pagdating nito dahil sa irregularities ng panahon ng tag init.

Sa Kami-cho, Miyagi prefecture, ang makulay na flower bed ay nasa pinaka magandang panahon para ito ay masilayan. Ang field ng bulaklak ay may sukat mahigit 60,000 square meters, at may 150 na tipo ng mga bulaklak at 20 species ng red salvia.

Ngayon taon ay konti lang ang sikat ng araw kaya’t natagalan ang pagtubo ng mga bulaklak. Pero noong mga nakaraang araw ay maganda ang panahon at ngayon ay nasa full bloom na ito. Inaasahang nasa 60 thousand katao ang bibisita ngayong taon at maaari itong masilayan hanggang kalagitnaan ng October.

Source: ANN News

To Top