Lifestyle

INILUNGSAD: MAKINA NA PANGTUPI NG DAMIT

Isang katulong sa gawaing bahay. Nagsimula na ang reservations ng mga automatic machines para tumupi ng mga damit, ito ang ¨Landroid¨. Ito ay napaka-galing. Ilagay lamang ang tuyong damit sa loob ng Landroid at tapos na! Lalabas na ang damit ng naka-tupi. Ilalagay nalang ang mga ito sa kabinet.

Ang Landroid ay may sensors na maaaring makapag-identify ng mga parte ng damit habang tinutupi ito. May option din ito para makapaghiwalay ng damit depende sa klase o sa may ari na miyembro ng pamilya.

Ang presyo? 1 million 850 thousand yen. Sa hinaharap, ang Seven Dreamers Laboratories ay gustong ibenta ang produkto ng mas mura at abot kayang halaga.

https://sevendreamers.com

Source: ANN News

To Top