News

ISASAMA ANG PROGRAMMING CLASSES SA CURRICULUM

Sa loob ng 3 taon, elementary school ay magkakaroon ng importanteng pagbabago. Upang matugunan ang pagkukulang sa mga programmers, ang mga eskwelahan ay dapat isama sa curriculum ang programming bilang isang mandatory subject simula sa 2020. Ang Government ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga eskwelahan at kumpanya para ma-develop ang kinakailangang mga materyales sa pagtuturo.

Ayon sa Maehara Elementary School principal, ang programming ay makakatulong sa reasoning ng mga bata at kung paano ang gagawing kapag may mga pangyayaring hindi inaasahan.

Para sa pangangailangan na ito, isang temple sa Tokyo ang nagsimula ng proyekto kasama ang mga private school na mga courses na: Robot Programming. Ang novelty nabito ay itinayo sa mahigit 10 temples, at simula sa Oktubre ay magdadagdag pa ng 20.

Source: ANN News

To Top